khai niệm cơ bản về dây điện

Email: nadicophuthinh@gmail.com

Hotline: 0822143768 | Hotline 2: 0983657719 | Hotline 3: 0936185118

Liên Kết MXH:
khai niệm cơ bản về dây điện
Ngày đăng: 09/11/2017 02:06 PM

Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.
LĨNH VỰC SỬ DỤNG:

Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

KẾT CẤU:
- Ruột dẫn điện: Đồng (copper: Cu) hoặc nhôm (aluminum: Al)

- Lớp cách điện: PVC hoặc XLPE

- Chất độn: sợi PP (Polypropylen)

- Băng quấn: băng không dệt

- Lớp vỏ bọc trong: PVC hoặc PE

- Giáp kim loại bảo vệ: DATA, DSTA, SWA…

- Lớp vỏ bọc ngoài: PCV, PE hoặc HPPE…  

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- Dây điện dân dụng:

   TCVN  2013 – 1994; IEC 60227...

- Cáp điện:

   TCVN 5935 – 1995; IEC 60502…

- Cáp điều khiển:

   TCVN 5935 – 1995 hoặc  TCVN 6610; IEC 60502…

- Dây cáp chống cháy, chống bén cháy:

   IEC 60502 – IEC 60331 – IEC 60332…

 

CÁC KÝ HIỆU NHẬN BIẾT:

- Cu: ruột dẫn điện bằng đồng

- Al: ruột dẫn điện bằng nhôm

- PVC: chất cách điện (vỏ bọc) bằng nhựa PVC

- XLPE: chất cách điện (vỏ bọc – chỉ dùng cho cáp vặn xoắn) bằng XLPE

- ATA, DATA: lớp bảo vệ bằng băng nhôm (thường dùng trong cáp Muller)

- STA, DSTA: lớp bảo vệ bằng băng thép (thường dùng trong cáp chôn ngầm)

- SWA: lớp bảo vệ bằng sợi thép (thường dùng trong cáp chôn ngầm)

- CV, CVV: Dây cáp ruột đồng, cách điện bằng PVC, bọc vỏ bằng PVC

CXV: Dây cáp ruột đồng, cách điện bằng XLPE, bọc vỏ bằng PVC

- CVV(CXV)/DSTA(SWA): cáp ngầm ruột đồng, cách điện bằng PVC (XLPE), giáp bảo vệ bằng băng thép (sợi thép), bọc vỏ bằng PVC

LĨNH VỰC SỬ DỤNG:
  Dùng cho mạng điện trong nhà hay đấu nối các thiết bị điện, điều kiện lắp đặt cố định. Điện áp hoạt động < 750V.
   KẾT CẤU:
- Ruột dẫn bằng đồng (Cu) hoặc nhôm (Al) hoặc nhôm mạ đồng (Ac)
- Bọc cách điện bằng PVC, bọc vỏ bằng PVC
   TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
- TCVN 2013 – 1994; IEC 60227 (tiêu chuẩn về kết cấu và kích cỡ)
- Có thể làm theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng
   PHÂN LOẠI:
+ Phân loại theo kết cấu ruột dẫn:
- Dây điện dân dụng ruột dẫn cứng (một sợi cứng hoặc 7 sợi bện lại)
- Dây điện dân dụng ruột dẫn mềm (nhiều sợi mềm bện lại với nhau)
- Phân loại theo số ruột dẫn điện:
- Dây đơn: Cu/PVC 1x….mm2
- Dây đôi: Cu/PVC/PVC 2x….mm2
- Dây ba ruột dẫn: Cu/PVC/PVC 3x….mm2
…..
Phân loại theo hình dạng vỏ bọc:
- Dây dân dụng bọc tròn
- Dây dân dụng dạng oval
- Dây dân dụng bọc dính cách (dây sup)…
 
 
 
0
Zalo
Hotline