phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương

phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương

phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương

phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương

phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương
phụ kiện nối máng cáp điện 09836577190 0866063473 tại tân uyên 0 binfnh dương
Video Clip

phụ kiện nối máng cáp điện

phụ kiện nối máng cáp điện

Giá: Liên hệ
Ngày nhập giá : 1532054793
Số điện thoại : KD1: 0983657719
Lượt đã xem: 2017
Công dụng sản phẩm
Hướng dẫn mua hàng
Bình luận
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Chiều cao H (mm) Chiều ngang W (mm) Độ dày T (mm)

Máng cáp 40x60

MC40x60 40 60 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x50

MC50x50 50 50 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x75

MC50x75 50 75 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x100

MC50x100 50 100 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x150

MC50x150 50 150 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x200

MC50x200 50 200 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x250

MC50x250 50 250 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 50x300

MC50x300 50 300 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x100

MC75x100 75 100 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 75x150

MC75x150 75 150 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 75x200

MC75x200 75 200 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x250

MC75x250 75 250 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x300

MC75x300 75 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x400

MC75x400 75 400 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x100

MC100x100 100 100 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x150

MC100x150 100 150 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x200

MC100x200 100 200 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x250

MC100x250 100 250 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x300

MC100x300 100 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x400

MC100x400 100 400 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x500

MC100x500 100 500 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x150

MC150x150 150 150 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x200

MC150x200 150 200 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x300

MC150x300 150 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x400

MC150x400 150 400 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x500

MC150x500 150 500 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x600

MC150x600 150 600 2.0

Máng cáp 200x400

MC200x400 200 400 2.0

Máng cáp 200x500

MC200x500 200 500 2.0

Máng cáp 200x600

MC200x600 200 600 2.0

 

\"\"

Để mua được máng cáp trực tiếp từ nơi sản xuất với các quy cách độ dày theo nhu cầu, vui lòng liên hệ với NADICO Để được tư vấn một cách miễn phí

CÔNG TY TNHH MTV NADICO PHÚ THỊNH

ĐCVP:số 18 Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
ĐCCN: 710 Đường Trường Chinh, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

MST:3702401720

Hotline:0936185118,0983657719,0866063473

ĐT:02743639243
website:https://nadicophuthinh.com/
skype:nadicophuthinh
 src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcongtytnhhmtvnadicophuthinh%2F&tabs=timeline&width=350&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="350" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Chiều cao H (mm) Chiều ngang W (mm) Độ dày T (mm)

Máng cáp 40x60

MC40x60 40 60 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x50

MC50x50 50 50 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x75

MC50x75 50 75 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x100

MC50x100 50 100 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x150

MC50x150 50 150 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x200

MC50x200 50 200 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 50x250

MC50x250 50 250 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 50x300

MC50x300 50 300 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x100

MC75x100 75 100 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 75x150

MC75x150 75 150 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.5

Máng cáp 75x200

MC75x200 75 200 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x250

MC75x250 75 250 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x300

MC75x300 75 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 75x400

MC75x400 75 400 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x100

MC100x100 100 100 1.0 - 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x150

MC100x150 100 150 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x200

MC100x200 100 200 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x250

MC100x250 100 250 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x300

MC100x300 100 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x400

MC100x400 100 400 1.5 - 2.0

Máng cáp 100x500

MC100x500 100 500 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x150

MC150x150 150 150 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x200

MC150x200 150 200 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x300

MC150x300 150 300 1.2 - 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x400

MC150x400 150 400 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x500

MC150x500 150 500 1.5 - 2.0

Máng cáp 150x600

MC150x600 150 600 2.0

Máng cáp 200x400

MC200x400 200 400 2.0

Máng cáp 200x500

MC200x500 200 500 2.0

Máng cáp 200x600

MC200x600 200 600 2.0

 

\"\"

Để mua được máng cáp trực tiếp từ nơi sản xuất với các quy cách độ dày theo nhu cầu, vui lòng liên hệ với NADICO Để được tư vấn một cách miễn phí

CÔNG TY TNHH MTV NADICO PHÚ THỊNH

ĐCVP:số 18 Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
ĐCCN: 710 Đường Trường Chinh, Phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

MST:3702401720

Hotline:0936185118,0983657719,0866063473

ĐT:02743639243
website:https://nadicophuthinh.com/
skype:nadicophuthinh
 src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcongtytnhhmtvnadicophuthinh%2F&tabs=timeline&width=350&height=250&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="350" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">

Mục khác

sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến