Hướng dẫn cách chọn ống pvc, cách lắp đặt sao đúng

Email: nadicophuthinh@gmail.com

Hotline: 0822143768 | Hotline 2: 0983657719 | Hotline 3: 0936185118

Liên Kết MXH:
Hướng dẫn cách chọn ống pvc, cách lắp đặt sao đúng
Ngày đăng: 24/09/2018 08:58 AM

Mối dán keo PVC

 

\"\"

        

\"\"

1. Ống phải được cắt nhẵn và vuông góc với đường tâm.

Mài vát 45  đầu ống để tránh lớp keo bị cạnh sắc của ống

đẩy  ra ngoài.

 

2. Vạch dấu chiều dài cần ghép dán  trên đầu  trơn của ống.

Vạch dấu dùng để kiểm tra trong quá trình lắp dán ghép.

\"\"  

\"\"

3.  Làm  sạch  bề mặt  tiếp  xúc  cần  ghép  dán 

bằng vải mềm.

 

4. Dùng chổi bôi đều lớp keo PVC Tiền Phong lên toàn

bộ bề mặt của ống cần dán ghép và mặt trong của đầu

nong  trong  thời gian ngắn nhất.

\"\"

5. Đẩy nhanh đầu ống vào đầu nong cho tới khi

vạch dấu chạm mặt đầu của đầu nong. Cố định

cho tới khi mối ghép ổn định.

 

 

KEO DÁN ỐNG PVC

Quy cách ống 21÷48 60÷90 110÷140 160÷225 250÷355 400÷500
Lượng keo (gr/mối dán) 1÷2.5 3÷7 10÷15 20÷35 42÷82 105÷160

Mối ghép zoăng PVC

\"\"

             
                     

\"\"

1.  Làm  sạch bề mặt ngoài của ống  (không

được  sử dụng dầu hoặc mỡ). Mép ống phải

được mài vát 15 trước khi  lắp.

 

2. Làm sạch bề mặt trong của phần lắp zoăng.

 

\"\"                \"\"

3. Kiểm tra zoăng. Lắp zoăng vào rãnh theo

hướng dẫn trên hình vẽ.

 

4. Vạch dấu lên bề mặt ngoài phần đầu ống

cần lắp ghép có chiều dài  theo  tiêu chuẩn.

\"\"   \"\"

5. Dùng chất làm trơn của Tiền Phong quét

lên bề mặt trong của  zoăng.

 

6. Quét chất làm trơn lên bề mặt ngoài của ống.

\"\"    

7. Dùng dụng cụ đẩy đầu ống vào rãnh zoăng

cho tới khi mặt đầu của phần chứa zoăng nằm

trong giới hạn của vạch dấu.

   
     

\"\"

  \"\"

 

Mối dán keo PVC

 

\"\"

        

\"\"

1. Ống phải được cắt nhẵn và vuông góc với đường tâm.

Mài vát 45  đầu ống để tránh lớp keo bị cạnh sắc của ống

đẩy  ra ngoài.

 

2. Vạch dấu chiều dài cần ghép dán  trên đầu  trơn của ống.

Vạch dấu dùng để kiểm tra trong quá trình lắp dán ghép.

\"\"  

\"\"

3.  Làm  sạch  bề mặt  tiếp  xúc  cần  ghép  dán 

bằng vải mềm.

 

4. Dùng chổi bôi đều lớp keo PVC Tiền Phong lên toàn

bộ bề mặt của ống cần dán ghép và mặt trong của đầu

nong  trong  thời gian ngắn nhất.

\"\"

5. Đẩy nhanh đầu ống vào đầu nong cho tới khi

vạch dấu chạm mặt đầu của đầu nong. Cố định

cho tới khi mối ghép ổn định.

 

 

KEO DÁN ỐNG PVC

Quy cách ống 21÷48 60÷90 110÷140 160÷225 250÷355 400÷500
Lượng keo (gr/mối dán) 1÷2.5 3÷7 10÷15 20÷35 42÷82 105÷160

Mối ghép zoăng PVC

\"\"

             
                     

\"\"

1.  Làm  sạch bề mặt ngoài của ống  (không

được  sử dụng dầu hoặc mỡ). Mép ống phải

được mài vát 15 trước khi  lắp.

 

2. Làm sạch bề mặt trong của phần lắp zoăng.

 

\"\"                \"\"

3. Kiểm tra zoăng. Lắp zoăng vào rãnh theo

hướng dẫn trên hình vẽ.

 

4. Vạch dấu lên bề mặt ngoài phần đầu ống

cần lắp ghép có chiều dài  theo  tiêu chuẩn.

\"\"   \"\"

5. Dùng chất làm trơn của Tiền Phong quét

lên bề mặt trong của  zoăng.

 

6. Quét chất làm trơn lên bề mặt ngoài của ống.

\"\"    

7. Dùng dụng cụ đẩy đầu ống vào rãnh zoăng

cho tới khi mặt đầu của phần chứa zoăng nằm

trong giới hạn của vạch dấu.

   
     

\"\"

  \"\"
0
Zalo
Hotline